Prijs en product informatie

Deze website / applicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en ontwikkeld, maar het kan voorkomen dat de informatie met betrekking tot de recepten of aanbiedingen niet juist wordt weergegeven of afgebeeld. De informatie kan bestaan uit instructies, ingredienten, prijs, aantal, gewicht, vorm van de aanbieding of naam van het product. Koken met Aanbiedingen doet haar uiterste best om de gebruiker van de website of applicatie zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Er kunnen in geen enkele situatie rechten worden ontleend aan foutief weergegeven informatie.

Algemene voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor gebruikers, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  2. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online of in de applicatie zijn aangepast.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en applicatie, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ‘Koken met Aanbiedingen’, een onderdeel van Scrambled B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Als u onze producten of diensten beoordeelt en u daarvoor toestemming geeft, geeft u ons daarmee het recht de inhoud van dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een vergoeding aan u verschuldigd is.

Prijzen, aanbiedingen en acties

De prijzen die op de website en applicatie worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels).

Aanbiedingen op www.kokenmetaanbiedingen.nl of de app ‘Koken met Aanbiedingen’ kunnen afwijken van aanbiedingen in fysieke winkels. U kunt geen aanspraak maken op aanbiedingen die voor fysieke winkels gelden of foutief zijn weergegeven.

Overige

De informatie op deze website of applicatie wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via contact@kokenmetaanbiedingen.nl. Ook voor overige vragen en of klachten kunt u contact opnemen met contact@kokenmetaanbiedingen.nl

De bespaarmeter?

‘Koken met Aanbiedingen’ geeft je de mogelijkheid om bij te houden hoeveel je potentieel hebt bespaard op de maaltijden die weergegeven worden op de website en in de applicatie voor iOS en Android.

Hoe werkt het?

Op elke receptpagina in de iOS en Android apps van ‘Koken met Aanbiedingen’ is een ‘Bespaar’ knop zichtbaar, met het bedrag erin weergegeven dat aangeeft hoeveel er geld bespaard kan worden op de producten binnen dat recept die een aanbieding vertegenwoordigen ten opzichte van de reguliere prijs van die producten. Als deze knop wordt ingedrukt zal het bedrag worden opgeteld bij de totale besparing over alle recepten waar deze knop ook is indrukt. Dit totale bedrag wordt onderin de app binnen een rode cirkel aangegeven.

Voorwaarden

De bespaarmeter en bijbehorende functionaliteiten zijn met veel zorg en aandacht samengesteld, maar het kan voorkomen dat de prijsinformatie niet juist wordt weergegeven of afgebeeld. Koken met Aanbiedingen doet haar uiterste best om de gebruiker van de website of applicatie zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Er kunnen in geen enkele situatie rechten worden ontleend aan foutief weergegeven informatie.

Koken met Aanbiedingen is een onderdeel van Scrambled B.V. gevestigd in Amsterdam.